Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
world cup 2022
Sắp xếp theo
Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-MX800GVGV0 GBK (3 cánh)
R-MX800GVGV0 GBK Mẫu 2021 Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-MX800GVGV0 GBK (3 cánh) 51.680.000đ
82.000.000đ
37%

Tủ Lạnh Hitachi 615 Lít Inverter R-WX620KV XK (6 Cánh)
R-WX620KV XK Tủ Lạnh Hitachi 615 Lít Inverter R-WX620KV XK (6 Cánh) 69.090.000đ
112.000.000đ
39%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 403 lít R-FVX480PGV9 GBK (2 Cánh)
R-FVX480PGV9 GBK Mẫu 2020 Tủ lạnh Hitachi Inverter 403 lít R-FVX480PGV9 GBK (2 Cánh) 12.460.000đ
19.000.000đ
35%

Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-WB640VGV0X MGW (4 cánh)
R-WB640VGV0X MGW Mẫu 2020 Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-WB640VGV0X MGW (4 cánh) 40.800.000đ
64.000.000đ
37%

Tủ Lạnh Hitachi 573 Lít Inverter R-SX800GPGV0 GBK (2 cánh)
R-SX800GPGV0 GBK Tủ Lạnh Hitachi 573 Lít Inverter R-SX800GPGV0 GBK (2 cánh) 41.890.000đ
72.000.000đ
42%

Tủ Lạnh Hitachi 590 Lít Inverter R-M800PGV0 GBK (3 cánh)
R-M800PGV0 GBK Mẫu 2021 Tủ Lạnh Hitachi 590 Lít Inverter R-M800PGV0 GBK (3 cánh) 35.890.000đ
62.000.000đ
43%

Tủ Lạnh Hitachi 349 Lít Inverter R- FVY480PGV0 GBK (2 cánh)
R- FVY480PGV0 GBK Tủ Lạnh Hitachi 349 Lít Inverter R- FVY480PGV0 GBK (2 cánh) 14.040.000đ
22.000.000đ
37%

Tủ Lạnh Hitachi 735 Lít Inverter R-ZX740KV X (6 Cánh)
R-ZX740KV X Tủ Lạnh Hitachi 735 Lít Inverter R-ZX740KV X (6 Cánh) 99.010.000đ
162.000.000đ
39%

Tủ Lạnh Hitachi 349 Lít Inverter R- FVY480PGV0 GMG (2 cánh)
R- FVY480PGV0 GMG Tủ Lạnh Hitachi 349 Lít Inverter R- FVY480PGV0 GMG (2 cánh) 14.040.000đ
18.850.000đ
26%

Tủ lạnh Hitachi 550 lít Inverter R-FG690PGV7X GBK (2 Cánh)
R-FG690PGV7X GBK Mẫu 2018 Tủ lạnh Hitachi 550 lít Inverter R-FG690PGV7X GBK (2 Cánh) 16.870.000đ
26.000.000đ
36%

Tủ Lạnh Hitachi 489 Lít Inverter R-FG560PGV8X GBK (2 cánh)
R-FG560PGV8X GBK Tủ Lạnh Hitachi 489 Lít Inverter R-FG560PGV8X GBK (2 cánh) 14.800.000đ
22.000.000đ
33%

Tủ lạnh Hitachi 586 lít Inverter R-FW690PGV7X GBK (4 Cánh)
R-FW690PGV7X GBK Tủ lạnh Hitachi 586 lít Inverter R-FW690PGV7X GBK (4 Cánh) 22.890.000đ
42.000.000đ
46%

(1 nhận xét)

Tủ Lạnh Hitachi 406 Lít Inverter R- FVX510PGV9 GBK (2 cánh)
R- FVX510PGV9 GBK Mới Tủ Lạnh Hitachi 406 Lít Inverter R- FVX510PGV9 GBK (2 cánh) 13.280.000đ
32.000.000đ
59%

Tủ Lạnh Hitachi 366 Lít Inverter R- FVX480PGV9 MIR (2 cánh)
R- FVX480PGV9 MIR Mẫu 2020 Tủ Lạnh Hitachi 366 Lít Inverter R- FVX480PGV9 MIR (2 cánh) 13.280.000đ
16.550.000đ
20%

Tủ lạnh Hitachi 540 lít Inverter R-FW690PGV7 GBW (2 Cánh)
R-FW690PGV7 GBW Tủ lạnh Hitachi 540 lít Inverter R-FW690PGV7 GBW (2 Cánh) 26.010.000đ
37.000.000đ
30%

Tủ lạnh Hitachi 540 lít Inverter R-FW690PGV7 GBK (4 Cánh)
R-FW690PGV7 GBK Tủ lạnh Hitachi 540 lít Inverter R-FW690PGV7 GBK (4 Cánh) 20.890.000đ
37.000.000đ
44%

Tủ Lạnh Hitachi 390 Lít Inverter R- FVY510PGV0 GBK (2 cánh)
R- FVY510PGV0 GBK Tủ Lạnh Hitachi 390 Lít Inverter R- FVY510PGV0 GBK (2 cánh) 15.020.000đ
22.000.000đ
32%

Tủ Lạnh Hitachi 595 Lít Inverter R-S800PGV0 GBK (2 cánh)
R-S800PGV0 GBK Tủ Lạnh Hitachi 595 Lít Inverter R-S800PGV0 GBK (2 cánh) 32.100.000đ
55.000.000đ
42%

Tủ lạnh Hitachi 563 lít Inverter R-FW650PGV8 GBK (4 Cánh)
R-FW650PGV8 GBK Tủ lạnh Hitachi 563 lít Inverter R-FW650PGV8 GBK (4 Cánh) 17.350.000đ
29.000.000đ
41%

Tủ Lạnh Hitachi 406 Lít Inverter R- FVX510PGV9 MIR (2 cánh)
R- FVX510PGV9 MIR Mẫu 2020 Tủ Lạnh Hitachi 406 Lít Inverter R- FVX510PGV9 MIR (2 cánh) 14.480.000đ
22.000.000đ
35%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK (4 Cánh)
R-WB640VGV0 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK (4 Cánh) 31.880.000đ
51.000.000đ
38%

Thương hiệu
Khoảng giá
Dung tích
KIỂU TỦ
SỐ CỬA
TÍNH NĂNG
XUẤT XỨ
Hotline (024) 2238 5999

Sản phẩm đã xem